AKCIE a SEMINÁRE

Kde sa s nami môžete stretnúť na živo

NOVÉ KÓDY VZŤAHOV - PRE NEPÁRY

Lovinka 2. - 4. 10. 2020

ŽIVÝ VZŤAH - SEMINÁR PRE PÁRY - Lovinka

Párový seminár Lovinka 13.11. - 15.11. 2020

VZDELÁVANIE TERAPEUTOV

Chata Ostravice - Ostrá - začiatok 17.1.2020

ŽENA ALCHYMISTKA ŽIVOTA

Luna centrum Banská Bystrica

POSVÄTNÁ SEXUALITA

4.-5.4.2020 liečenie sexuality, otváranie ženskej sily a jej jedinečeného potenciálu